Varma

Sammandrag av årsredovisningen 2014
Årsredovisningen är tillgänglig i sin helhet på de finska och engelska sidorna.

VARMA_tilinpaatos

Personalen

I tabellen nedan redogörs för det genomsnittliga antalet anställda i moderbolaget och de utbetalda lönerna under räkenskapsperioden.

20142013201220112010
Medelantal anställda552565572588601
Löner och arvoden, mn euro40,137,937,039,536,9

Det genomsnittliga antalet anställda i Tieto Esy Ab, som fogats till koncernbokslutet genom kapitalandelsmetoden, var 82 personer år 2014.

I slutet av året arbetade 57 % av Varmas anställda på avdelningarna för pensionsförsäkring och kundservice, 13 % inom placeringsfunktionerna och 30 % inom de övriga funktionerna.