Varma

Ledningsgruppen

Matti Vuoria

Verkställande direktör

f. 1951, vicehäradshövding, kandidat i humanistiska vetenskaper

Central arbetserfarenhet:

Heltidsanställd styrelseordförande, Fortum Abp 1998–2003; Kanslichef, handels- och industriministeriet 1992–1998

Vice styrelseordförande i Sampo Abp och Wärtsilä Oyj Abp, I vice styrelseordförande i Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf, styrelseledamot i Stora Enso Abp och Finansbranschens Centralförbund samt styrelseordförande i Värdepappersmarknadsföreningen

Verkställande direktör sedan 2004

Hannu Tarvonen

Ställföreträdare för verkställande direktören

f. 1952, diplomingenjör

Central arbetserfarenhet:

Marknadsdirektör, Pensions-Sampo 1996–1998

Styrelseledamot i Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva, Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö och Vierumäki Country Club Oy

Ledamot i ledningsgruppen sedan 1998. Hannu Tarvonen avgick med pension 31.12.2012.

Risto Murto

Vice verkställande direktör, Placeringar

f. 1963, ekonomie doktor

Central arbetserfarenhet:

Verkställande direktör, Opstock Oy 2000–2005; Direktör, Opstock Oy 1997–2000

Vice styrelseordförande i VVO-koncernen Abp, styrelseledamot i Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva och Nokian Renkaat Oyj, styrelseordförande i NV Kiinteistösijoitus Oy och VVT Kiinteistösijoitus Oy

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2006

Eija Kaipainen-Perttula

Direktör, Försäkringstjänster och utvecklingsverksamhet

f. 1958, filosofie magister

Central arbetserfarenhet:

Direktör för försäkrings- och storkundskontakter, Varma 2006–2007; Försäkringsdirektör, Varma 2002–2006

Styrelseledamot i Pensionsskyddscentralen, Utvecklingsstiftelsen för försäkringskunskap och Finska finans- och försäkringsbranschens förlag Ab FINVA

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2007

Timo Kaisanlahti

Direktör, Administration

f. 1962, juris doktor, ekonomie magister

Central arbetserfarenhet:

Konsultativ tjänsteman, Finansministeriet 2004‒2005; Konsultativ tjänsteman, Trafikministeriet 2003–2004; Jurist, KLegal Oy 2003; Jurist, Varma-Sampo 2001–2002; Konsultativ tjänsteman, Handels- och industriministeriet 1996–2000

Ordförande i Bokföringsnämnden, medlem i Centralhandelskammarens inlösningsnämnd

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2007

Tiina Kurki

Direktör, Dataadministration

f. 1961, Master of Business Administration

Central arbetserfarenhet:

BCIO, Nordea Bank Finland Abp 2011–2012; Ledningsuppdrag inom Group IT-dataadministrationen, Nordea Bank Finland Abp 2008–2011; Vice President, TietoEnator Abp 2002–2008; Avdelningschefs- och expertuppgifter, TietoEnator Abp 1986–2002

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2012

Ville-Veikko Laukkanen

Direktör, Kundkontakter

f. 1970, juris kandidat

Central arbetserfarenhet:

Direktör, ledamot i ledningsgruppen, Nordea Bank Finland Abp 2010–2012; Landschef, Tryg Finland/Nordea Skadeförsäkring 2003–2010; Direktör, Tryg Finland/Nordea Skadeförsäkring 2001–2003; Direktör, AIG Europe S.A. Finland 1999–2001; Jurist, Försäkringsaktiebolaget Sampo 1996–1999; Finansbranschens centralförbund, medlem i direktionen för skadeförsäkring 2006–2010; Nordea Fondbolag Finland Ab, styrelseledamot 2010–2011

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2012

Pasi Mustonen

Direktör, Aktuariefunktionen

f. 1964, filosofie magister, SGF

Central arbetserfarenhet:

Aktuarie, Varma-Sampo 1998–2001; Aktuarie, Pensions-Sampo 1996–1998

Medlem i Pensionsskyddscentralens representantskap

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2004

Jouko Oksanen

Direktör, Ekonomiförvaltning

f. 1951, ekonomie magister

Central arbetserfarenhet:

Ekonomidirektör, Pensions-Varma 1990–1998

Styrelseledamot i Ahlström Capital Oy, HYKSin kliiniset palvelut Oy och If Skadeförsäkring AB (publ) 

Ledamot i ledningsgruppen sedan 1998. Jouko Oksanen avgick med pension 1.9.2012.

Irmeli Otava-Keskinen

Direktör, Dataadministration

f. 1950, filosofie kandidat

Central arbetserfarenhet:

IT-direktör, Pensions-Varma 1996–1998

Styrelseordförande i Tieto Esy Ab

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2007. Irmeli Otava-Keskinen avgick med pension 31.12.2012.

Pekka Pajamo

Direktör, Ekonomiförvaltning

f. 1962, ekonomie magister

Central arbetserfarenhet:

KPMG Oy Ab 1988–2012: CGR-revisor 1993–2012, partner 1998–2012

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2012

Satu Perälampi

Direktör, Kommunikation

f. 1970, ekonomie magister

Central arbetserfarenhet:

Direktör, koncernkommunikation och investerarrelationer, Pöyry Oyj 2007–2009; Chef, investerarrelationer, Pöyry Oyj 2000–2007

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2009

Jyrki Rasi

Direktör, Pensionstjänster

f. 1966, vicehäradshövding

Central arbetserfarenhet:

Avdelningschef, Varma 1999–2006; Jurist, Pensions-Sampo 1996–1998

Styrelseledamot i Tieto Esy Ab 

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2007

Mari Laine

Personalrepresentant

f. 1974, tradenom

Central arbetserfarenhet:

ArPL-avgiftsexpert, Varma 2005–

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2010

Tuomas Virtanen

Personalrepresentant

f. 1974, tradenom

Central arbetserfarenhet:

Huvudplanerare, Pensionstjänster, Varma 2009–; Programansvarig, projektchef TietoEnator Esy 1998–2009

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2012

 

Ny ledamot i ledningsgruppen från 1.1.2014 (styrelsens beslut 10.10.2013):

Reima Rytsölä
Direktör, Placeringar
f. 1969, Politices magister, CEFA, AMP
Central arbetserfarenhet:
Direktör för bankrörelsen, ansvar för stora företags- och institutionskunder på koncernnivå, Pohjola Bank Abp, 2008–2013
Arbete inom placeringsverksamheten och som chef vid Pohjola Bank Abp och dess dotterbolag, 1998–2007

 

Varmas chefsmatematiker är Pasi Mustonen. Bolagets överläkare är Jukka Kivekäs.